Bloki stalowe z COS

Bloki stalowe


Bloki stalowe odlewane w systemie ciągłym, stanowią materiał wyjściowy do produkcji rur bez szwu. Oprócz zastosowania do produkcji rur mogą być również stosowane do produkcji innych półproduktów hutniczych formowanych na gorąco (walcowanych, kutych, prasowanych itp.)


Wymiary oraz ich tolerancje katalog str. 13

Skośność bloków o przekroju kwadratowym = różnica przekątnych kwadratu

Maksymalna skośność powierzchni czołowej obydwu rodzajów bloków wynosi 5º.

Długość
Bloki dostarczone są w długościach 4000 - 9000 mm z tolerancją długości +/- 50mm.
Odchyłka prostolioniowości - 1 % długości
Skośność powierzchni czołowej - 5 %

 

Gatunek stali
Wszystkie gatunki stali odlewane są w stanie uspokojnym. Skład chemiczny stali jest zgodny z normami i odpowiada znakom stali zamieszczonym w tabelach dla poszczególnych grup rur. Na podstawie umowy możliwa jest dostawa bloków również w innych gatunkach stali.

 

Stan dostawy oraz powierzchni
Bloki po odlaniu nie podlegają obróbce cieplnej. Powierzchnia odpowiada metodzie odlewania oraz ustalonym warunkom technicznym dostaw.

Badania
Bloki poddawana są badaniom zgodnie z ustalonymi warunkami technicznymi dostaw.

 

Cechowanie
Każdy blok oznaczony jest numerem wytopu, znakiem jakości stali oraz numerem odlewu. Dane są wytłaczane lub po uzgodnienu wypisywane niezmywalna farbą na czole bloku.

 

Sposób załadunku bloków
Bloki o przekroju kwadratowym - warstwami.
Bloki o przekroju kołowym - na specjalnych podkładkach drewnianych lub przewiązane taśmą stołową.

 

Atesty
Atesty wydawane są zgodnie z EN 10204 - 2.2 albo zgodnie z umową.

 

Zobacz katalog

OPTistat - OPTeam S.A.