do gazu i cieczy palnych

Rury stalowe bez szwu
dla rurociagów do gazu i cieczy palnych


Ten rodzaj rur jest przeznaczony na wysokociśnieniowe rurociągi do transportu gazu, ropy i innych palnych cieczy w przemyśle wydobywczym, chemicznym i energetycznym.


Wykaz norm wymiarowych oraz norm z warunkami technicznymi dostaw

API 5L - Specyfikacja dla rur przewodowych

EN 10 208-1,2 - Rury stalowe na rurociągi do łatwopalnych mediów. Warunki techniczne Dostaw; Część 1: Rury szeregu wymagań A; Część 2: Rury szeregu wymagań B

DIN 1629 - Rury stalowe bez szwu ze stali niestopowych o podwyższonych Wymaganiach. Warunki techniczne dostaw.

DIN 2448 - Rury stalowe bez szwu. Wymiary

DIN 2470-1 - Stalowe rurociągi do gazu na ciśnienie do 16 bar

DIN 2470-2 - Stalowe rurociągi do gazu na ciśnienie powyżej 16 bar

DIN 17172 - Stalowe rury do transportu cieczy palnych i gazu.

UNI 7088 - Rury stalowe bez szwu ze stali niestopowych gładkie rury do gazu dla wysokich ciśnień

 

Wymiary i tolerancje

Wymiary rur wg norm europejskich podano w tabeli wymiarów nr 1. Wymiary rur dostarczanych wg API 5L podano w tabeli nr 14.

Długości

 

D < 60,3 mm
5-6 m
D ≥ 60,3 mm T < 7,1 mm 5-6 m lub 10-14 m

T ≥ 7,1 mm 5-6 m


Prostoliniowość

Rury wzrokowo są równe

Krawędzie rur

Krawędzie rur gładkie bez gwintów.
Od średnicy 60,3 mm fazowane według norm
DIN, EN α = 40°- 60°, c = 2 mm
ASME α = 75° ± 5°, c = 1,6 ± 0,8 mm

 

Orientacyjne porównanie stali wg DIN, EN i API 5L tab1

 

Orientacyjne porównanie stali wg DIN, EN i API 5L tab2

Stan dostawy i powierzchnia rur

Rury zwykle dostarczane są jako walcowane. Tylko rury z DN 6-10 oraz niektóre o innych wymiarach są po uzgodnieniu dostarczane jako ciągnione na zimno z obróbką cieplną. Powierzchnia rur odpowiada sposobowi produkcji.

Gatunki stali

Dostarcza się rury ze stali ujętych w tabeli.
Oznaczenie stali według EN:


•EN 10 208-1 (Rury ogólnego stosowania, g³ównie na niskociśnieniowe gazociągi)
◦L - stal na rury przewodowe

◦210 - wartość minimalna granicy plastyczności w N/mm2

◦G - ogólna, powszechna charakterystyka, symbol wskazujący na określenie w drugim znaku.

◦A - szereg wymagań na rury przewodowe

•EN 10 208-2 (magistrale gazowe i naftowe oprócz morskich)
◦L415NB / L415QB / L415MB

◦N - stal wyżarzana lub walcowana normalizująco

◦Q - stal ulepszona

◦M - stal walcowana termomechanicznie.

◦B - szereg wymagañ na rury przewodowe


Cechowanie rur oraz ich wiązek

Rury o średnicy 1½" oraz mniejsze - na wiązkach przywieszka z danymi.
Rury o średnicy powyżej 1½" - cechowanie wg obowiązujących przepisów lub wg uzgodnień.

Zabezpieczenia ochronne powierzchni

Rury dostarcza się nie zabezpieczone antykorozyjnie. Po uzgodnieniu rury mogą być zabezpieczone. Na podstawie umowy końce rur mogą być zamknięte zatyczkami plastikowymi.

Pakowanie

Rury wiązane są taśmą stalową w wiązki o masie 1000-3500 kg.

Testowanie rur

Rury są badane według odpowiednich norm. W każdym przypadku przeprowadza się badanie szczelności. Rury spełniają wymagania przepisów NACE MR 0175 na odporność w kwaśnym środowisku (SSC - Sulfide Stress Cracking). Przy zamawianiu rur można ustalić wartość węglowego równoważnika (CEV).

Dokumenty kontroli


Atesty lub świadectwa odbioru wydawane są zgodnie z normą EN 10204:

 - świadectwo odbioru 3.1

 - świadectwo odbioru 3.2

 - atest 2.2

lub po uzgodnieniu według innych norm:  STN 42 0250, ČSN 42 0250, DIN 50049

 

Wymiary rur przewodowych tab1

 

Wymiary rur przewodowych tab2

Uwaga:
Wymiary 1/8, 1/4, 3/8 są dostarczane jako ciągnione na zimno

 

Gatunki stali na rury przewodowe

OPTistat - OPTeam S.A.