do obwodów hydraulicznych i pneumatycznych

Rury stalowe bez szwu ciągnione na zimno - precyzyjne
do obwodów hydraulicznych i pneumatycznych

Rury przeznaczone są do zastosowania w systemach hydraulicznych i pneumatycznych.

 

Wykaz norm wymiarowych oraz norm z warunkami technicznymi dostaw  - katalog strona 76


Wymiary podano w tabeli nr 23

Tolerancje średnicy zewnętrznej są:
D: 6-30 mm ± 0,08 mm
D: 35-38 mm ± 0,15 mm
D: 42-50 mm ± 0,20 mm
D: 55-60 mm ± 0,25 mm
D: 70 mm ± 0,30 mm
D: 80 mm ± 0,35 mm
Pozostałe wymiary i tolerancje po uzgodnieniu.

Długości

•długości ścisłe 6 000 mm
•na podstawie umowy również inne długości ścisłe w przedziale od 3 000 do 9 000 mm

 

Gatunki stali

Gatunki stali pokazano w tabeli przeglądowej oraz ze składami chemicznymi i własnościami mechanicznymi - strona 79 katalogu

 

Stan dostawy

1 (STN, CSN); NBK (DIN); +N (EN) - wyżarzone normalizująco.

 

Krawędzie rur

Rury posiadają krawędzie gładkie z wylotami zamkniętymi zatyczkami plastikowymi.

 

Badania

Wyszczególnione lub nie wyszczególnione próby. W obu przypadkach przeprowadza się elektromagnetyczne nie niszczące próby szczelności zgodnie z EN 10 246-1

 

Cechowanie

Każda rura oznaczana jest systemem InkJet wzdłuż całej swojej długości wg norm lub mogą być oznaczone wg specyfikacji zamawiającego. Wiązki rur oznaczane są przywieszkami.

 

Zabezpieczenie ochronne powierzchni

•oliwione
•fosforanowane i oliwione

 

Pakowanie

Wiązki o przekroju okrągłym lub sześciokątnym o masie do 2 000 kg, wiązane są taśmą stalową. Na podstawie umowy pod taśmę może być podłożona podkładka papierowa, a końce wiązek zawinięte w folię PCV.

 

Atesty

Zgodne z DIN 50049 - EN 10 204
Wyszczególnione badania - 3.1
Według uzgodnień - 3.2

 

Teoretycznie dozwolone ciśnienie pracy liczy się według DIN 2413-93 przy 20 °C (tabele A,B,C,D - strona 80-83 katalogu)

OPTistat - OPTeam S.A.