do urządzeń ciśnieniowych i cieplnych ze stali drobnoziarnistych

Rury stalowe bez szwu
do urzadzeń ciśnieniowych i cieplnych ze stali drobnoziarnistych

Rury te są ze stali z wielkością ziarna ferrytycznego 6 i drobniejszego (według ASTM E 112). Są używane tam gdzie jest potrzebne zapewnienie wymaganej wartości udarności stali.

 

Przegląd norm na ciśnieniowe rury ze stali drobnoziarnistych


Wykaz norm wymiarowych oraz norm z warunkami technicznymi dostaw


DIN 2391-1 - Rury stalowe bez szwu precyzyjne o podwyższonej dokładności; Część 1 - Wymiary


DIN 2448 - Rury stalowe bez szwu. Wymiary


DIN 17179 - Rury bez szwu ze stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych o podwyższonych wymaganiach. Warunki techniczne dostaw


EN 10 216-3 - Rury stalowe bez szwu ciśnieniowe; Warunki techniczne dostaw; Część 3: Rury ze stali niestopowych i stopowych drobnoziarnistych

Przegląd warunków technicznych dostaw na ciśnieniowe rury ze stali drobnoziarnistych

 

Warunki te są zgodne z warunkami dla pozostałych grup rur do celów ciśnieniowych.


Rodzaje stali


Porównanie stali według DIN i EN: Stale drobnoziarniste są dostarczane w 4 szeregach.

Znaczenie symbolów w oznaczeniach stali według EN:

•P - stale do zastosowañ ciśnieniowych
•335 - minimalna wartość granicy plastyczności w N/mm2
•N - Wyżarzanie lub formowanie normalizujące (+N)
•H - wysokie temperatury
•L1 - niskie temperatury
•L2 - bardzo niskie temperatury

Badania rur


Rury mogą być badane według kategorii badań 1 (bez ultradźwięku) lub kategorii 2 (z ultradźwiękiem).

 

Stale drobnoziarniste

drobnoziarniste_800

Dokumenty kontroli


Atesty lub świadectwa odbioru wydawane są zgodnie z normą EN 10204:

- świadectwo odbioru 3.1

- świadectwo odbioru 3.2

- atest 2.2

lub po uzgodnieniu według innych norm: STN 42 0250, ČSN 42 0250, DIN 50049

 

OPTistat - OPTeam S.A.