kotłowe

 

Rury kotłowe


Železiarne Podbrezová a.s. oferuje walcowane na gorąco rury kotłowe bez szwu, do urządzeń ciśnieniowych i cieplnych o specjalnych właściwościach przy temperaturze podwyższonej.

 

Rury te produkuje się z żarowytrzymałych węglowych i niskostopowych stali, które znoszą obciążenie przy wysokich ciśnieniach i temperaturach. Stanowią niezbędny element wyposażenia energetycznego, takiego jak kotły, przegrzewacze parowe, przewody parowe i nie tylko.

 

Wymiary oraz ich tolerancje
Rury kotłowe od średnicy 21,3 mm z grubością ścianki od 2,3 mm są dostarczane jako walcowane na gorąco. Modele o średnicach mniejszych jak również grubościenne o większych średnicach są dostarczane jako ciągnione na zimno z obróbką cieplną. Dostawa produktów w tym wykonaniu tylko na podstawie ustaleń przy zamawianiu. Na podstawie uzgodnień można dostarczać rury kotłowe o wymiarach i tolerancjach według norm wymiarowych na wyroby precyzyjne.


Długości rur

D < 60,3 mm     5-6 m
D ≥ 60,3 mm   T < 7,1 mm   5-6 m lub 10-14 m
    T ≥ 7,1 mm   5-6 m


Rodzaje długości

D < 60,3 mm 5-6 m
D > 60,3 mm T < 7,1 mm 5-6 m lub 10-14 m
T > 7,1 mm 5-6 m

Powyższe parametry obowiązują dla rur walcowanych ciągnionych - długości po uzgodnieniu.


Prostoliniowość
Odchyłka prostoliniowości dla całej długości rury L nie może przekroczyć wartości 0,0015L. W przeliczeniu na długość 1m nie więcej niż 3 mm.

 

Końce rur
Rury kotłowe dostarczane są z końcami ściętymi pionowo. Rury o grubości ścianek powyżej 3,2 mm, mogą być na podstawie umowy, dostarczane z krawędziami ściętymi ukośnie dla wykonania spawów wg ustalonych norm.

 

Rodzaje stali
Wyroby produkujemy ze stali pokazanych w tabelkach.
Oznaczenie stali według EN:

 • Stale niestopowe
  • P - stale do zastosowań ciśnieniowych
  • 235 - minimalna wartość granicy plastyczności w N/mm2
  • G - generalna, ogólna charakterystyka, litera zapowiada następne znaczenie w drugim znaku
  • H - wysokie temperatury
 • Stale stopowe
  • stale oznakowane według składu chemicznego


Stan dostawy oraz nawierzchni
Stan dostawy odpowiada wymogą odpowiednich norm. Rury walcowane ze stali węglowej nie są poddawane dalszej obróbce cieplnej. Wszystkie produkty ciągnione na zimno oraz niskostopowe, poddawane są obróbce cieplnej, wg wymogów odpowiednich norm produkcyjnych. Nawierzchnia odpowiada metodzie ich produkcji oraz wykonanej obróbce cieplnej.

 

Pakowanie

Rury kotłowe dostarcza się w wiązkach o przekroju okrągłym lub sześciokątnym o masie 300 - 3500 kg. Związane taśmą stalową. Po uzgodnieniu mogą być pakowane do folii, juty lub drewnianych skrzyń.


Badania jakościowe
Kotłowe rury badane są tylko wyszczególnionymi próbami.
Porównanie badań według DIN 17175 i EN 10216-2:

 

  DIN EN
Badania nieniszczące    Stopień I    TC1 - kategoria prób 1
Badania nieniszczące    Stopień III    TC2 - kategoria prób 2

 

Stale niestopowe - stopień I lub III, kategoria TC1 lub TC2

Stale stopowe - stopień III, kategoria TC2

Dokładny wykaz prób obowiązkowych i wybieranych ujęty jest w normach.

 

Dokumenty kontroli

Atesty lub świadectwa odbioru wydawane są zgodnie z normą EN 10204:

 • świadectwo odbioru 3.1
 • świadectwo odbioru 3.2
 • atest 2.2

lub po uzgodnieniu według innych norm: STN 42 0250, ČSN 42 0250, DIN 50049

 

 

Więcej informacji w katalogu

OPTistat - OPTeam S.A.