Rury spawane ze szwem wzdłużnym

Rury stalowe spawane o dużych średnicach


 

 

Wymiary i masy rur wg normy DIN 2458

spawane_wymiar

Uwagi:

1. Po uzgodnieniu jest możliwość dostaw rur o innych wymiarach i według innych norm (API 5L, EN 10220, GOST 20295 i inne)
2. Max średnica zewnętrzna D=3 400 mm, max grubość ścianki t =30 mm.

 

 

Tolerancje wymiarów i kształtu (wartości informacyjne)

 

Średnica zewnętrzna

 spawane_duze_outside

Mniejsze wartości możliwe do uzgodnienia

 

Owalność końców rur

spawane_duze_owalnosc 

 

Grubość ścianki

spawane_duze_gruboc 

 

Prostopadłość końców rury

spawane_duze_prostopado_kocw 

 

Wysokość spoiny spawu

spawane_duze_wysokosc_spawu 


Długości i ich tolerancje
Rury o średnicy zewnętrznej 323,9-1220 mm - max długość 12 m
Rury o średnicy zewnętrznej powyżej 1220 mm - do uzgodnienia

Rodzaje długości:

•fabrykacyjne
•przybliżone ±500 mm
•ścisłe - tolerancje uzgadniane przy zamawianiu
(W celu osiągnięcia wymaganej długości rury, poszczególne elementy spawane są ze sobą poprzecznymi spawami obwodowymi. Maksymalna długość jednego elementu wynosi 3 m).


Prostoliniowość


Rury wizualnie są równe. Odchyłka prostoliniowości wynosi 2 mm na 1 m długości. Całkowita odchyłka jest sumą dopuszczalnych odchyłek na 1m rury, wartość nie może jednak przekroczyć:


•dla długości do 6 m 10 mm
•dla długości 6-9 m 15 mm
•dla długości 9-12 m 20 mm

 

Masa rur

Dopuszczalne odchyłki: -8 %/+12 % (+10 %) od masy teoretycznej pokazanej w tabeli powyżej

 

Gatunki stali


Gatunki stali są przedstawione w tabeli wraz ze składem chemicznym i własnościami wytrzymałościowymi.

Rury produkowane są bez obróbki cieplnej. Rury produkowane są z blach, których stan jest zgodny z odpowiednią normą.

Zobacz katalog str. 106-107 

 

Rodzaj spawu

Rury spawane są spawem obustronnym topnikowym. Współczynnik spawania v = 0,75 - 1.

 

Krawędzie rur

Krawędzie rur wykonuje się wg normy DIN 2559-22, API 5L, norm EN.

 

Zabezpieczenie powierzchni

Rury dostarczane są:

•bez powłoki ochronnej
◦malowanie farbą

 

Testowanie rur

Rury testowane są wg wymogów odpowiednich norm produkcyjnych. Przeprowadza się następujące próby: kontrola wizualna spawu powierzchni, kontrola wymiarów, badania mechaniczne materiału podstawowego i spawu (próba rozciągania, udarność, łamliwość), próba szczelności wewnętrznym ciśnieniem, badania nieniszczące spawu, badania izolacji. Inne badania można uzgodnić.

 

Cechowanie rur

Na rurach wytłaczane są następujące dane: producent, wymiar, znak gatunku stali, nr wytopu, nr produkcyjny rury, nr kontroli technicznej, nr spawacza.

 

Atesty

Atesty wystawiane są wg norm: DIN 50049, EN 10 204, ASTM A530, API 5L.

 

Pozostałe wyroby wydziału Spawalnia rur

Oprócz rur spawanych wzdłużnie, wydział Spawalnia rur oferuje również wyroby i usługi:

•płaszcze zbiorników ciśnieniowych stacjonarnych
•spawane kolana segmentowe
•rury z kołnierzami
•rozbieralne rurociągi do nawadniania (ocynkowane z szybkozłączami)
•izolacje rur i kształtek

OPTistat - OPTeam S.A.