standardowe

Rury precyzyjne

 

Wytrzymałe rury precyzyjne stosowane są praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu maszynowego.
Wykaz norm wymiarowych oraz norm z warunkami technicznymi dostaw -patrz katalog strona 60-63


Wymiary

Wymiary rur precyzyjnych podane są w tabelach nr 16 - katalog
Wyroby zamawia się:
1.według średnicy zewnętrznej i wewnętrznej
2.według średnicy zewnętrznej i grubości ścianki
3.według średnicy wewnętrznej i grubości ścianki

 

Tolerancje

1. Tolerancje według norm

 • zewnętrzna i wewnętrzna średnica jak w tabeli (zwykła wartość dla D jest < 0,5 % D dla stanu bez obróbki cieplnej).
 • wartości tolerancji dla obróbki cieplnej są zależne od T/D większe
 • w tolerancji D jest zawarta odchyłka owalności
 • przy zamówieniu według grubości ścianki, tolerancja wynosi ±10 %
 • nie współosiowość jest zawarta w grubości ścianki

2. Produkty z zawężonymi tolerancjami (patrz tabela nr 17)
3. Tolerancje wymiarów na podstawie uzgodnień
4. Wymiary i tolerancje według normy ASTM A450 (tabela nr 18 i 19)

 •  grubości ścianki są podane w BWG i przeliczone na cale i mm
 • wyroby dostarcza się zwykle z tolerancją grubości ścianki -0/+20 % (minimalne grubości ścianek). Masę rury w tym przypadku liczy się jako wzorzec x1,1
 • wyroby dostarcza się po uzgodnieniu z tolerancją grubości ścianki ±10 % (średnie grubości ścianek). Masa w tym przypadku jest według wzorca. Wartości w tabelach

 

Długości

 

 • długości fabrykacyjne 3-7 (9) m
 • długości przybliżone (tolerancja ±500 mm)
 • długości dokładne -tolerancja -0/+x (x według umowy).
 • maksymalna długość (po uzgodnieniu) 18m
 • przeliczenie długości: 1 m = 3,2808 ft,  1 ft = 0,3048 m

 

Prostoliniowość

 

 • max. 0,0015 L (1,5 : 1000) dla ReH ≤ 500 MPa
 • max. 0,0020 L (2 : 1000) dla ReH > 500 MPa

 

Gatunek stali

Rury precyzyjne produkowane są ze stali gatunkowych określonych w tabeli.

Stan dostawy (obróbka cieplna)

BK, BKW, BKS, GBK, NBK.

 

Krawędzie rur

Końce prostopadłe do osi, bez zadziorów. Na podstawie umowy krawędzie mogą być obrobione mechanicznie, a końce mogą być zamknięte plastikowymi zatyczkami.

 

Rodzaje stali

Stal jest wytapiana w elektrycznym łukowym piecu i jest całkowicie uspokojona. Gatunki stali wraz z podanym składem chemicznym i mechanicznymi własnościami są podane w tabelach (wartości informacyjne).

 

Stan dostawy i obróbka cieplna rur

Rury precyzyjne dostarcza się w tych stanach dostawy (w nawiasie nowe oznaczenie wg EN):

 

 • BK (+C) Ciągnione na zimno / twarde. Po ostatnim ciągnieniu nie obrabiane cieplnie
 • BKW (+LC) Ciągnione na zimno / miękkie. Po ostatniej obróbce cieplnej ciągnione z małym stopniem przetworzenia.
 • BKS (+SR) Ciągnione na zimno i wyżarzane na usunięcie naprężeń.. Po ostatnim ciągnieniu, odprężane w atmosferze ochronnej.
 • GBK (+A) Wyżarzane. Po ostatnim ciągnieniu rury wyżarza się w atmosferze ochronnej.
 • NBK (+N) Wyżarzane normalizująco. Po ostatnim ciągnieniu rury wyżarza się normalizująco w atmosferze achronnej.

 

Sposób oznaczania według ASTM A519

 

 • CW - Cold Worked
 • A - Annealed
 • N - Normalized
 • SR - Stress Relieved on Finisch Annealed

 

Stan powierzchni rur

Powierzchnia rur odpowiada normom i zależy od cyklu produkcyjnego i obróbki cieplnej. Rury muszą mieć gładką powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Wartość chropowatości jest:

 

 • ≤ 4 µm dla powierzchni zewnętrznej rur w stanie +SR, +A i +N
 • ≤ 4 µm dla powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej rur w stanie +C i +LC

 

Badania rur

Badania wykonuje się zgodnie z odpowiednimi normami. Wybór prób według norm i na podstawie umowy z odbiorcą (wyszczególnione lub niewyszczególnione badanie - podział jest wzięty z norm EN).
Niewyszczególnione badanie - zakładowy atest 2.2

Badania obowiązkowe:

 

 • Analiza składu chemicznego
 • Próba rozciągania
 • Kontrola wymiarów
 • Kontrola wizualna

 

Wyszczególnione badanie - świadectwo odbioru prób, atest 3.1B (3.1A, 3.1C)

Badania wybrane

 

 • Próba spłaszczania lub roztłaczania
 • Pomiar chropowatości
 • Badania nieniszczące na obecność wad wzdłużnych - 1)
 • Badania nieniszczące na szczelność - 2)

1) Wybór metod badania

 

 •  prądy wirowe - STN 01 5054, ÈSN 01 5054, PRP 02-74, SEP 1925, ASTM E 309, EN 10246-3 klasa E3 dla D > 6 mm, T > 0,5 mm
 • prądy błądzące - STN 01 5047, ÈSN 01 5047, SEP 1913, ASTM E 570, EN 10246-5 klasa F3 dla D > 32 mm, T > 2 mm
 • ultradźwięk - STN 01 5028, ÈSN 01 5028, SEP 1915, ASTM E 213, EN 10246-7 klasa U3 dla D > 10 mm, T > 2 mm

 

2) EN 10246-1 - badanie szczelności prądami wirowymi

 

Znakowanie rur precyzyjnych

Znakowanie - zgodnie z normami lub na podstawie umowy można wykonać systemem InkJet znakowanie miejscowo lub na całej długości rur. Znakowanie wiązek - jedna lub więcej przywieszek z żądanymi danymi.

 

Zabezpieczenie powierzchni

Rury precyzyjne dostarcza się z zabezpieczoną powierzchnią. Sposób należy uzgodnić. Na życzenie klienta wyroby dostarcza się nie zabezpieczone.

 

Pakowanie

Wiązki o przekroju kołowym lub sześciokątnym o masie do 2 000 kg, przewiązane taśmą stalową. Po uzgodnieniu pakowanie do folii lub skrzyń drewnianych.

 

Dokumenty kontroli

Atesty lub świadectwa odbioru wydawane są zgodnie z normą EN 10204:

 

 • świadectwo odbioru 3.1
 • świadectwo odbioru 3.2
 • atest 2.2

 

lub po uzgodnieniu według innych norm: STN 42 0250, ČSN 42 0250, DIN 50049

 

Wymiary oraz masy rur precyzyjnych wg ASTM A450/A450M

Tabela 18 katalog

 

Dozwolone tolerancje średnicy zewnętrznej według ASTM A450/A450M

Tabela strona 66  katalog

 

Wymiary oraz masy rur precyzyjnych wg ASTM A450/A450M

Tabela 19  katalog


Dozwolone tolerancje grubości ścianki według ASTM A450/A450M

Tabela strona 67   katalog


Skład chemiczny i własności mechaniczne stali na rury precyzyjne

Tabela strona 70-71  katalog

OPTistat - OPTeam S.A.