dla przemysłu samochodowego

Rury stalowe bez szwu ciągnione na zimno - precyzyjne
dla przemysłu samochodowego

Sposób produkcji  - precyzyjne rury stalowe ciągnione na zimno


Wykaz norm wymiarowych oraz norm z warunkami technicznymi dostaw:
ASTM A519 - Rury bez szwu ze stali węglowych i stopowych do zastosowań mechanicznych

DIN 2391 - Rury stalowe bez szwu precyzyjne o zwiększonej dokładności wykonania

BS 6323 - 4 - Rury stalowe ze szwem i bez szwu dla przemysłu motoryzacyjnego maszynowego i ogólnego. Specjalne wymagania dla rur stalowych bez szwu ciągnionych na zimno.

NF A49-310 - Rury bez szwu precyzyjne do zastosowań mechanicznych

 

Długości

•długości fabrykacyjne 3-9 m
•długości ścisłe
•rury cięte są na wymiary dokładne (oprócz cięcia, może być wykonana również inna obróbka) patrz strona 36

 

Gatunki stali

Gatunki stali pokazano w tabelach przeglądowej oraz ze składami chemicznymi i własnościami mechanicznymi rur precyzyjnych.

 

Stan dostaw
•BK (+C) - po ciągnieniu (bez obróbki cieplnej)
•BKW (+LC) - ciągnione na zimno/miękkie
•BKS (+SR) - ciągnione na zimno i wyżarzone odprężająco
•NBK (+N) - ciągnione na zimno i wyżarzone normalizująco

 

Badania

Rury badane są zgodnie z odpowiednimi normami produkcyjnymi. Na podstawie umowy mogą być poddane próbie nie niszczącej prądami wirowymi według PRP 02-74 albo innych norm.

 

Znakowanie

Rury znakowane są wg odpowiednich norm produkcyjnych, na postawie umowy mogą być oznaczone natryskiem wg życzeń klienta, na całej długości rury.

 

Zabezpieczenie ochronne nawierzchni

Bez warstwy ochronnej lub oliwione.

 

Pakowanie

Wiązki przekroju kołowego o masie do 2 000 kg, wiązane są taśmą stalową.

 

Atesty

Zgodne z DIN 50049 (EN 10204)  3.1, 3.2

 

Rury do systemów wtryskowych silników wysokoprężnych są produkowane po uzgodnieniach.

OPTistat - OPTeam S.A.