Polityka Cookie SLOVRUR Sp. z o.o.

Za pomocą niniejszej Polityki chcemy w przejrzysty sposób poinformować o tym, w jaki sposób (i w jakim celu) wykorzystujemy pliki cookies.

Czym są pliki cookie, do czego służą i kto je instaluje?
Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które odwiedzane strony internetowe przechowują na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które umożliwiają przeglądarce wysyłanie informacji do tych, którzy zainstalowali pliki cookie w celu zaoferowania Ci optymalnej nawigacji, tworzenia statystyk odwiedzin, proponowania spersonalizowanych treści i marketingu ukierunkowanego.

Podczas nawigacji na tej stronie możesz otrzymać na swoim urządzeniu następujące pliki cookie:

 • Własne pliki cookie: są to pliki cookie przechowywane ze strony internetowej właściciela, którą odwiedzasz;
 • Pliki cookie stron trzecich: są to pliki cookie przechowywane w imieniu stron trzecich.

Właściciel witryny odpowiada za zarządzanie plikami cookie pierwszej kategorii. Właściciel nie ma kontroli nad działalnością osób trzecich, ani nad możliwością ich zmiany w czasie przez osobę trzecią. W odniesieniu do plików cookie stron trzecich Właściciel działa wyłącznie jako pośrednik i w tym zakresie odnosi się do informacji strony trzeciej.

Inne narzędzia do śledzenia. Podobnie jak w przypadku plików cookie, w tym samym celu opracowywane są inne narzędzia śledzące. Te narzędzia śledzące można skatalogować według zestawu kryteriów. Głównym kryterium grupowania pozostaje cel, w jakim są one wykorzystywane: techniczny lub handlowy.

Głównym kryterium grupowania pozostaje cel, w jakim są one wykorzystywane: charakter techniczny lub handlowy.
 • Jaki jest cel niniejszej Polityki plików cookie?
  Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych „RODO” oraz przepisami prawa europejskiego, pragniemy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych gromadzonych za pomocą plików cookies (i ewentualnie innych podobnych do nich narzędzi śledzących). ), w tym osób trzecich. Traktowanie będzie oparte na zasadach uczciwości, legalności i przejrzystości, a także ochrony Twojej prywatności i ochrony Twoich praw.
 • Kto jest Właścicielem leczenia? Jak się z nim skontaktować?
  Właścicielem przetwarzania Twoich danych osobowych jest firma dane kontaktowe można znaleźć w sekcji Polityka prywatności serwisu.
 • Jakie pliki cookie wykorzystuje ta witryna? W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej? Czy podanie danych jest obowiązkowe? Co się stanie, jeśli ich nie podam?
  Pliki cookie używane przez tę witrynę można sklasyfikować zgodnie z następującą kategorią

1) Techniczne pliki cookie, które są wykorzystywane do działania serwisu,
2) Profilujące pliki cookie, służące do śledzenia zachowań użytkowników w celu ich analizy w celu oferowania usług w oparciu o Twoje preferencje.

Powiązane szczegóły są wymienione poniżej:
 • Techniczne pliki cookie, które nie wymagają Twojej zgody
  Ta kategoria obejmuje:
 • pliki cookie nawigacji lub sesji, służące do zapewnienia normalnej nawigacji i korzystania z witryny (umożliwiające np. dokonanie zakupu lub uwierzytelnienie dostępu do obszarów o ograniczonym dostępie) te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki;
 • anonimizowane pliki cookie do analityki, są to pliki cookie służące do zbierania informacji, w formie zbiorczej, a zatem nieprzypisywanych osobie, dotyczących liczby użytkowników, najczęściej odwiedzanych stron, miejsc, z których się łączysz itp., w celu przetwarzania statystyk w zakresie obsługi i korzystania z serwisu. Te pliki cookie mogą również być stronami trzecimi, w tym przypadku Właściciel musi uczynić je anonimowymi (np. poprzez anonimizację adresu IP lub ukrywanie jego części) i nie może pozwalać stronie trzeciej na porównywanie informacji zebranych za pośrednictwem witryny z innymi już udostępniać jej lub przekazywać osobom trzecim.
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiają użytkownikowi przeglądanie strony zgodnie z zestawem wybranych kryteriów (np. język lub wybrane produkty do zakupu) w celu ulepszania oferowanej usługi.

Konieczność podania danych i konsekwencje.

Podanie danych gromadzonych za pośrednictwem opisanych powyżej plików cookies nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do połączenia z serwisem i świadczenia usługi. W przypadku częściowego lub całkowitego braku tego postanowienia nie będziesz mógł korzystać z serwisu lub mogą wystąpić problemy z jego użytkowaniem. Lista technicznych plików cookie używanych przez tę witrynę internetową wraz z ich funkcjami (np. charakterystyka, czas przechowywania danych itp.) jest dostępna w wyznaczonym obszarze plików cookie dostępnym z banera (link na dole tej informacji).

Profilujące pliki cookie, które wymagają Twojej zgody

Profilujące pliki cookie mogą być:
 • strony własnej: instalowane bezpośrednio przez właściciela na jego stronie internetowej
 • osoby trzeciej: zainstalowane na stronie internetowej Właściciela przez osobę trzecią. Właściciel nie ma kontroli nad działalnością i celem osób trzecich, ani nad możliwością ich zmiany w czasie. Administrator Danych działa wyłącznie jako pośrednik. W tym charakterze odwołuje się do informacji dostarczonych przez osobę trzecią.

Profilujące pliki cookie pozwalają śledzić i śledzić zachowanie użytkownika podczas przeglądania serwisu.

 • Mają na celu profilowanie użytkownika i są wykorzystywane przez Właściciela lub podmiot trzeci w ramach przeglądania przez Ciebie stron internetowych.
 • Niezanonimizowane analityczne pliki cookie używane przez stronę trzecią to również profilujące pliki cookie, gdy Właściciel nie uczynił ich anonimowymi (np. nie zanonimizował adresu IP) lub gdy umożliwia to stronie trzeciej porównywanie zebranych informacji z innymi już udostępniać lub przekazywać osobom trzecim, co pozwala na identyfikację użytkownika za pomocą tych informacji.

Konieczność podania danych i konsekwencje. Niepodanie danych wynikające z braku zgody na te pliki cookies nie ma konsekwencji w celu przeglądania serwisu i korzystania z niego.

Jak zarządzać zgodą na pliki cookie?
Możesz zarządzać swoją zgodą dotyczącą poszczególnych kategorii plików cookie, działając bezpośrednio w wyznaczonym obszarze plików cookie dostępnym z banera (link na dole tej informacji).

Jak wyłączyć wszystkie pliki cookie w przeglądarce?
Inną możliwością ograniczenia stosowania plików cookies jest obsługa Twojej przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje możliwość wyrażenia swojego wyboru w zakresie używania plików cookie przez strony internetowe. Poniżej znajdują się procedury zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz odnośników do odpowiednich stron głównych przeglądarek na rynku.

Jak długo będą przechowywane dane?
Okres przechowywania danych gromadzonych za pomocą plików cookie wynosi maksymalnie 24 miesięcy, chyba że jest to wymagane umowną lub żądanie władz publicznych.

Kto może mieć dostęp do Twoich danych? Komu je przekazujemy?
Dane gromadzone za pomocą plików cookies mogą być wykorzystywane przez współpracowników upoważnionych przez Właściciela, takich jak pracownicy serwisu, zarządzania, marketingu i administracji. Mogą być również wykorzystywane przez osoby trzecie (usługi, infrastrukturę, dostawców IT zaangażowanych w zarządzanie i nadzór nad stroną internetową itp.), które działają w imieniu Właściciela i zostały należycie wymienione jako podmioty przetwarzające dane zgodnie z przepisami art. . 28 RODO. Za Twoją zgodą mogą być również wykorzystywane przez osoby trzecie, które instalują swoje pliki cookie na stronie internetowej właściciela.

Jakie masz prawa jako zainteresowanej strony?
RODO uznaje następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych, z których możesz skorzystać w granicach i zgodnie z przepisami prawa:
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15);
 • Prawo do sprostowania (art. 16);
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17);
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18);
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20);
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21): Kandydatowi przysługuje prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, ze względu na szczególną sytuację, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym opartego na nim profilowania. Administrator powstrzyma się od przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub do oceny, wykonywania lub obrony prawa w urzędzie sądowym.
 • Prawo do sprzeciwu wobec decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22);
 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Możesz to uzyskać, wysyłając pisemny wniosek do administratora danych na adres pocztowy lub e-mail, jak opisano powyżej.
Dalej:
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że ​​przetwarzanie Twoich danych narusza obowiązujące przepisy prawa (art. 77) lub do podjęcia kroków prawnych (art. 79).

Jak chronione są dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich do charakteru danych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zapewniających ich integralność i poufność oraz chroniących przed ryzykiem wtargnięcia, utraty, zmiany lub udostępnienia osobom trzecim nieuprawnionym do ich przetwarzania.

Aktualizacje
Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji i aktualizacji tych informacji w dowolnym momencie. Zmiany będą obowiązywać od dnia ich przekazania lub publikacji. Dlatego konieczne jest regularne sprawdzanie obowiązujących informacji.

Dalsza informacja
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z polityką prywatności na tej stronie. Aby uzyskać więcej informacji na temat używanych plików cookie, zachęcamy również do zapoznania się z wyznaczonym obszarem plików cookie dostępnym z banera (link na dole tej informacji)


Rodzaje używanych przez nas plików cookie
 
Zarządzaj preferencjami plików cookie
Ustawienia plików cookie

Mini-fotogaléria
Zapraszamy do obejrzenia naszej GALERII FOTOGRAFII w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych | Polityka Cookie
Copyright © Slovrur Sp. z o. o. 2017, all rights reserved | Webdesign & hosting by ŽP Informatika s.r.o.