przewodowe

Rury stalowe bez szwu
do urzadzeń ciśnieniowych i cieplnych używane przy temperaturze otoczenia

Rury do urządzeń ciśnieniowych znajdują zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu. O możliwości zastosowania poszczególnych grup rur z punktu widzenia ciśnienia, temperatury i rodzaju przepływającego medium, stanowił odpowiednie wytyczne dla urządzeń ciśnieniowych a do nich odpowiadające normy na rury.

Na podstawie ustaleń istnieje możliwość dostaw rur według innnych norm niż w katalogu lub dwustronnie uzgodnionych warunków technicznych dostaw.

Wykaz norm wymiarowych oraz norm z warunkami technicznymi dostaw - w katalogu.


Wymiary oraz ich tolerancje
Wymiary rur są pokazane w tabeli nr 1, 2, 5 i 10. Rury od średnicy 21,3 mm z grubością ścianki od 2,3 mm są dostarczane jako walcowane na gorąco. Rury o średnicach mniejszych jak również grubościenne rury o większych średnicach są dostarczane jako ciągnione na zimno z obróbką cieplną. Dostawa rur w tym wykonaniu tylko na podstawie ustaleń przy zamawianiu rur.


Długości rur
D < 60,3 mm
5-6 m
D >= 60,3 mm T < 7,1 mm 5-6 m lub 10-14 m

T >= 7,1 mm 5-6 m


Rodzaje długości

•fabrykacyjne
•ograniczone ± 500 mm
•precyzyjne -0 +15 mm
Obowiązuje dla rur walcowanych, dla rur ciągnionych długości po uzgodnieniu.

Prostoliniowość

Odchyłka prostoliniowości dla całej długości rury nie może przekroczyć wartości 0,0015L. W przeliczeniu na długość 1m nie może przekroczyć 3mm.

Końce rur

Końce rur prostopadłe do osi podłużnej, bez zadziorów.

Rodzaje stali


Rury dostarcza się ze stali umieszczonych w tabelach.
Oznaczenie stali według EN:
P - stale do zastosowań ciśnieniowych
235 - minimalna wartość granicy plastyczności w N/mm2
T - stal na rury (Tube)
R - temperatura otoczenia (Room)
1, 2 - grupa jakości (patrz ust. 7)

Uwaga:
Bardzo często używana stal oznaczona wg DIN jako St52 jest teraz produkowana jako drobnoziarnista. Z tego powodu została przesunięta do części 3 EN 10216, która zawiera właśnie stale drobnoziarniste.


Stan dostawy oraz powierzchni rur


Stan rur odpowiada wymogom odpowiednich norm tj. rury są normalizacyjnie formowane albo po kształtowaniu na zimno są wyżarzane normalizująco. Powierzchnia rur odpowiada wymaganiom norm i sposobowi produkcji.

Cechowanie rur oraz ich wiązek


Rury o średnicy zewnętrznej do 51mm mogą być oznaczone przywieszką, umocowaną na wiązce. Większe rury muszą być oznaczone przynajmniej na jednym końcu rur wymaganymi danymi.

Zabezpieczenie ochronne powierzchni

Rury dostarcza się bez czasowego zabezpieczenia przeciw korozji. Na podstawie uzgodnień możliwa dostawa z zabezpieczeniem ustalonym środkiem.

Pakowanie

Rury dostarcza się w wiązkach o przekroju okrągłym lub sześciokątnym o masie 300 - 3500 kg. Rury związane są taśmą stalową. Po uzgodnieniu rury mogą być pakowane do folii, juty lub drewnianych skrzyń.

Badania rur

Grupa jakości TR1 jest zwykle badana nie wyszczególnionymi próbami. Grupa jakości TR2 zawsze jest badana wyszczególnionymi próbami. Główna różnica przy obowiązkowych próbach pomiędzy TR1 a TR2 polega na tym, że przy jakości TR2 wykonuje się próbę udarności przy temperaturze 00C a jako wybrana próba przy tej jakości może być próba nieniszcząca na obecność wad podłużnych.

 

Atesty

Atesty są wydawane zgodnie z normami STN 42 0250, ČSN 42 0250, DIN 50049, EN 10204

 - nie wyszczególnione badania 3.1 lub 3.2 ze wskazaną instytucją zewnętrzną.

 

Wymiary i masy rur według norm EN, DIN, BS, UNI, NFA, STN, CSN, PN-H

Wymiary 28, 76, 89, 102, 114, i 140 z grubością ścianki 2,5; 2,8; 3; 3,5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8,5; 9; 9,5; i 12 mm według norm STN, CSN i GOST dostarcza się po uzgodnieniu. Wymiary według japońskich norm JIS (Tubes and Pipes) po uzgodnieniu.

 

BWG - Birmingham Wire Gauge
SWG - Standard Wire Gauge
Tolerancje rur - patrz str. 27 (minimalna grubość ścianki).
Dostawy rur walcowanych na gorąco z tymi tolerancjami po uzgodnieniu.
Rury walcowane na gorąco dostarczane są zwykle ze średnią grubością ścianki.
Wyliczone masy są obowiązujące dla danej grubości ścianki.
Rury o mniejszych wymiarach (od 1/4 inch = 6,35 mm) po uzgodnieniu.

OPTistat - OPTeam S.A.